Ordlista

AC: Alternating current Växelström de vi har i vanliga uttag i hemmen

Anslutning: koppling/Kopplingspunkt

Amper: A (ström)

DC: Direct current Likström vanligt i batterier

Elleverantör: De företag som handlar med elen (energin som ni använder)

Hertz: Hz frekvens antal svängningar/sekund

Monokristalin: Betyder "singelkristall" En monokristallin cell är vanligtvis mycket mörkare (mörkblå eller svart) Dyrare än polykristalin, Ger mer effekt och är bättre vid svagt ljus, Sämre vid värme

Nätägare: De företag som äger kabelnätet där el levereras från och till er

Off Grid : Fristående el installation inte kopplad till elnätet

On Grid : Kopplat till elnätet

Optimerare: Bypass optimerar en string om tillexempel några paneler skuggas och inte kan ge lika mycket som övriga i stringen då kopplas dessa förbi så de inte bromsar de övriga

Polykristalin:Betyder "multikristall" En polykristallin cell är blå. Billigare än Molokristalin men ger mindre effekt, Bättre i värme

PV: Photovoltaic är när ljus träffar ett halvledande material så bildas en spänning DC

PUS: Potentialutjämning samma potential = ingen ström = inga skador

String: Ett antal solcellspaneler som är serie kopplade

Säkerhetsbrytare: Låsbar brytare för att kunna jobba säkert med elektriskutrustning

Säkring: Begränsar strömmen till ett angivet värde

Volt: V (Spänning)

Växelriktare: Är en apparat som omvandlar likström till växelström

Överspänning: Oönskad spänning över vad som utrustningen klarar av. Skyddas med överspänningsskydd även kallat åskskydd

Överström: Kan uppstå vid kortslutning och skyddas med säkringar