Din totalentreprenör för solcellsanläggning

Solcellsinstallatören grundades egentligen 2015 när Jörgen Sköld, auktoriserad elektriker i över 20 år på Er Hjälp Sverige AB, såg möjligheten att börja installera solcellsanläggningar.

2016 startade vi resan att bli den bästa solcellsinstallatören i södra Sverige. Genom att vi har utbildat vår personal för detta ändamål så är vi nu på topp inom solenergi.

2017 började förfrågningarna strömma in, allt ifrån privatpersoner till stora lantbruk och i samband med detta började vi vårt samarbete med Nordic Solar.
De är vår leverantör av paneler och växelriktare och vi tar del av deras långa erfarenhet.

2018 installerade solcellsinstallatören (Er Hjälp Sverige AB) solcellsenergi motsvarande 450kW
(450 Mwh/år). Detta kan liknas vid ett större vindkraftverk som ger 500Mwh/år.

2019 har vi som mål att fortsätta göra Sverige grönt och dubbla våra solcellsinstallationer.

Kompetens hos Solcellsinstallatören:

Auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på följande:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallation AC och DC
  • LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal
  • Bas U/P

Vissa installatörer och försäljare kan hävda att man inte behöver vara auktoriserad för ovanstående punkter. Det är en väldigt tydlig lagstiftning som säger att man måste vara auktoriserad.

Se Elinstallationsreglerna här