Bostadsrättsföreningar

Solcellsinstallationer för bostadsrättsföreningar

Optimala förutsättningar för en passiv inkomst
Bostadsrättsföreningar / BRF har ofta redan stora huvudsäkringar och takytor vilket är bra förutsättningar för att kunna producera mycket el.

Minskade energikostnader
Med en solcellsanläggning kan du nästan omedelbart få minskade energikostnader och ökat värde på fastigheterna. Dessutom blir lägenheterna mer attraktiva ur miljösynpunkt och hållbarhet.

Tiderna förändras
Även BRF måste tänka på miljökompensering och hitta nya inkomstkällor. En solcellsanläggning börjar betala sig direkt när den startas och är en riktigt bra investering för ditt företag. Utöver lägre elkostnader bidrar er solcellsanläggning även med minskad CO2 utsläpp. På ett år kan ditt minskade CO2 utsläpp röra sig om tiotals ton.

Auktoriserat Elföretag
Vi är ett auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på nedanstående punkter:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallationen AC och DC
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal
  • Bas P/U


Vi är redo att komma ut och titta på din fastighet, det är bara att höra av dig.

Säker inkomstkälla
Börjar betala sig direkt
Minskat CO2 utsläpp
Ökat fastighetsvärde

Vill du bli solelsproducent? Kontakta oss så berättar vi mer!

boka hembesök