Solcellsintallationer för företag och industrier.

Optimala förutsättningar för en passiv inkomst

Industrier och verkstäder har ofta redan stora huvudsäkringar och takytor vilket är bra förutsättningar för att kunna producera mycket el.

Ex:
En stor däckverkstad arbetar dagtid då solen lyser och man använder det mesta av den producerade elen själv istället för att köpa el. Detta innebär en väldigt snabb avbetalningstid. I vissa fall kan man även säkra ner.

Ex: En livsmedelsindustri har ofta kylaggregat för att hålla kylan nere. I dessa fall kan solcellerna skugga byggnaden och samtidigt stå för elen till kylaggregatet.

Tiderna förändras
Även industrier och verkstäder måste tänka på miljökompensering och hitta nya inkomstkällor. En solcellsanläggning börjar betala sig direkt när den startas och är en riktigt bra investering för ditt företag. Utöver lägre elkostnader bidrar er solcellsanläggning även med minskad CO2 utsläpp. På ett år kan ditt minskade CO2 utsläpp röra sig om tiotals ton.

Auktoriserat Elföretag
Vi är ett auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på nedanstående punkter:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallationen AC och DC
  • LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal
  • Bas P/U

Vi är redo att komma ut och titta på ditt fastighet, det är bara att höra av dig.

Arbetsfri inkomst
Snabb återbetalning
Minskat CO2 utsläpp
Ökar fastighetsvärdet

Vill du bli solelsproducent? Kontakta oss så berättar vi mer!

boka hembesök