Optimala förutsättningar för en passiv inkomst.

Optimala förutsättningar för en passiv inkomst
Lantbruk har redan stora huvudsäkringar och takytor vilket är bra förutsättningar för att kunna producera mycket el.

Ex:
En tork kräver stora huvudsäkringar men används inte hela året. Dessa stora säkringar kan ni istället utnyttja till en större solcellsanläggning. Ingen uppsäkring eller ytterligare avgifter krävs.

Ex: Mjölkbonden med kontinuerligt hög förbrukning har en bättre avbetalningsplan eftersom de använder största delen av den elen dem producerar.

Tiderna förändras
Även lantbrukare måste tänka på miljökompensering och hitta nya inkomstkällor. En solcellsanläggning börjar betala sig direkt när den startas och är en riktigt bra investering dels för ditt lantbruk idag men även för nästa generation. Utöver lägre elkostnader bidrar er solcellsanläggning även med minskad CO2 utsläpp. På ett år kan ditt minskade CO2 utsläpp röra sig om tiotals ton.

Auktoriserat Elföretag
Vi är ett auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på nedanstående punkter:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallationen AC och DC
  • LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal

Vi är redo att komma ut och titta på ditt lantbruk, det är bara att höra av dig.

Miljökompensering
Arbetsfri inkomst
Börjar betala sig direkt
Finns kvar till nästa generation

Vill du bli solelsproducent? Kontakta oss så berättar vi mer!

boka hembesök